تاريخ نويسي در آسياي مركزي - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخ نويسي در آسياي مركزي   
قرقيزها قومي از نژاد ترك قبچاق در آ‘سياي مركزي قرار دارند خود انها پيشينه خود را به اقوام اوليه آريائي منتسب ميكنند و به همين دليل اصل و نسب خود را از سيبري ميدانند ولي به ضرص قاطع نمي توان در اين مورد نظر خاطي داد انجه در مورد انها تا قرن 18 ميلادي يعني درست تا قبل از استيلائ روسها در اين منطقه مسلم است ان است كه انان قومي بيابانگرد و دامپرور بودندو بوسيله پرورش احشام خصوصا اسب امرا معاش مي كردند
قرقيزهها تا تاريخ ذكر شده هيچ نوع اثر مكتوبي به زبان خود ندارند و به همين دليل نمي توان استنتاج علمي كرد
علماي تاريخ قرقيز در توجيه اين مطلب ذكر ميكنند كه مكتوبات آسياي مركزي سه دوره متوالي را طي كرده است يعني به سه زبان نوشته شده است. قرون اوليه پس از اسلام در اين مناطق همه مكتوبات به زبان عربي نگاشته شده است زيرا زبان عربي زبان قران و بالطبع زبان مطبوع اقوام تازه مسلمان شده و زبان مقدس به شمار ميرقته است پس از ان زبان علمي ان روزكاران به زبان فارسي تغيير يافته است و به همين خاطر است كه شما ميبينيد تمام ملل ترك زبان و دانشمندان انها مانند بيروني ابن سينا ووو؟؟؟ به زبان فارسي مينوشيه اند و مي نكاشته اند
در دوره بعد زبان تركي جايگزين اين دو زبان در نگارش شده است ان هم نه تركي امروزه بلكه تركي جغتائي كه داراي كلمات فارسي زيادي ميباشد و يك فارسي زبان به راحتي ان را مي فهمد
به همين دليل است كه هم اكنون در ازبكستان قزاقستان آذربايجان بعصي از مشاهير زبان فارسي را بعنوان مفاخر ملي خود جا مي زنند كه در مقاله اي كه در آرشيو موجود است با ذكر دلايل ذكر كرديم كه كه اين امر نبايد موجب هراس ايرانيان شود
با تشكر منتظر ارسال نظرات
لینک
Jamasp
جستجو در وب