مراسم عروسي در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مراسم عروسي در قرقيزستان   
مي خواهم در خصوص ازدواج در ميان اقوام قرقيزستان صحبت كنم . البته اين نوع ازدواج ممكن است در عصر ارتباطات و دهكده جهاني باعث تعجب شود ولي باور كنيد كه هنوز اين رسم بخصوص در ميان اقوام شمالي قرقيز باقي مانده است اما كيفيت ازدواج بدين صورت است كه پسري از دختري باهر نوع ويژكي هائي كه دارد خوشش ميآيد . او براي ازدواج با او به خواستگاري او نمي رود بلكه دست به يك كاري ميزند بنام كارستان . او با رضايت يا بدون رضايت دختر يا باهمدستي دوستان يا به تنهائي دختر را ميربايد و به خانه خود يا به مكان ديگري براي يك يا دو شب منتقل ميكند . پس از ان به خانواده خود اطلاع ميدهد كه مي خواهد او را بصورت شرعي به عقد نكاح خود درآورد(لازم به توضيح است كه دختر دزديده شده در فرهنگ قرقيزي همانند دختر عقد شده و طلاق گرفته در فرهنگ ايران است و چنانچه يك دختري دزديده شود و به هر دليلي همسر سارق خود نگردد به اين زوديها نميتواند ازدواج كند )القصه ، خانواده پسر به پدر دختر اطلاع ميدهند كه ما دختر شما را دزديده ايم و ميخواهيم آن را به عقد پسرمان در بياوريم .آيا راضي هستي يا نه؟ و ان بدبخت فلك زده كه خود نيز همين تجربه رادردوران جواني داشته است چاره اي جز قبولي خواسته خانواده داماد ندارد
مراسم عروسي معمولا و نه هميشه با حضور اولين فرزند خانواده انجام ميپذيرد
لینک
Jamasp
جستجو در وب