مراسم تولد بچه در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مراسم تولد بچه در قرقيزستان   
امروز ميخواهم در مورد تولد فرزند در ميان قرقيزها بگويم
البته آنچه که در ميان قرقيزها است و آنچه كه در ميان ما است تفاوت چندانی ندارد
وقتی فرزندی در خانواده قرقيز متولد ميشود اولين کاری که انچام ميشود ان است كه براي وي اسم انتخاب ميكنند / شايع ترين اسم ها در ميان قرقيزها نام نورلان يا اولان براي پسرها و آي نورا(نور ماه) براي دختران است در روز هفتم جشني براي تازه رسيده برگزار ميگردد در اين روز (البته بيشتر در زمان شوروي چنين رسمي نبود) ولي پس از فروپاشي شوروي اين رسم اسلامي در اين كشور احياء شد ، در اين روز با دعوت از يك ملا يا آخوند در گوش راست و چپ نوزاد اذان و اقامه مي گويند و نام براي وي انتخاب ميگردد.
اگر فرزند متولد شده دوقلو باشد وضعيت نامگذاري فرق ميكند اگر دو پسر با همديگر باشند اسم انها معمولابه نامهاي حسن و حسين كه همنام نوه هاي حضرت رسول ميباشند مسمي ميگردند
اگر اين فرزندان دو قلو دختر باشند معمولا به نام فاطمه و زهرا مسمي ميگردند
معمولا در مواقع تنهائي بچه در يك خانه و يا اطاق در بالاي سر فرزند قران ميگذارند تا از شر ارواح اهريمني در امان بماند
منتظر نظرات شما هستم
undefined
لینک
Jamasp
جستجو در وب