بابك داد - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   بابك داد   
بابک داد را که ميشناسين به تازگی از نوشتن کتاب صدروز با فلانی و ببدانی خسته شده و به وبلاگ نويسي روي اورده اميدواريم كه اين فن شريف چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشوداما غرض من از نوشتن اين بوده است كه از دوستي گله مند بود كه در قسمت نظر خواهي به او بد و بيراه گفته است من در قسمت نظر خواهي يك مطلبي را از خواجه نصير براي او نوشتم كه فكر ميكنم جالب باشد شما هم ان ار بخوانيد
ميگويند كه يك شخصي كه با خواجه نصيرالدين طوسي دشمني ميورزيد روزي به وي نوشت كه تو كلب يعني سگ هستي خواجه بعد از كمي فكر براي او نوشت كه اي فلان بن فلان بدان كه من كلب نيستم زيرا كلب داراي خصوصياتي مانند دم پوزه ووو////است كه من اين خصوصيات را ندارم و من نيز داراي خصوصياتي مانند اراده فكر خوشحالي و.. هستم كه كلب ندارد پس نتيجه ميگيرييم كه من كلب نيستم
به همين سادگي
منتظر نظرات شما هم نيستم بيخود به خود زحمت نديد
لینک
Jamasp
جستجو در وب