2ماناس در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   2ماناس در قرقيزستان   
در قسمت اول از حماسه ماناس بعنوان روح ملي مردم قرقيز صحبت كرديم در اين قسمت به كيفيت زندگي ماناس اشاره ميكنيم
در حماسه ماناس ذكر شده كه اين مرد با متحد كردن اقوام قرقيز توانست آنان را دوباره با همديگر متحد نمايد وي توانست بقول قرقيزها چهل كشور را تحت فرمان خود درآورد كه احتمالامنظور چهل قبيله قرقيز ميباشد بهمين منظور عده اي اصلا قرقيز را به معناي چهل دختر يا قرخ قز ميدانند كه بعيد نيست اشاره به چهل قبيله داشته باشد اصولا در قرفيزستان زنان در طول تاريخ انان داراي نقشهاي منحصر بفردي بودند كه در ميان اقوام ديگر اسياي مركزي كه براي زنان حق اجتماعي سياسي قائل نيستند عجيب بنظر ميرسد
ماناس توانست با جنگهاي متعدد با اقوام چيني قرقيزها را با همديگر متحد نمايد در حماسه ماناس از جنگهاي ماناس بعنوان غزا يا جنگهاي مذهبي نام ميبرند و اين امر نشاندهنده ان است كه ريشه اسلام برخلاف نظر روشنفكران سكولار قرقيز كه اسلام را پديده نوين در زندگي قرقيزها مي دانند ، به تاريخ هزار ساله برميگردد
القصه ادامه اين حماسه در روزهاي آينده
منتظر نظرات شما هستم
ميان دره

لینک

Jamasp
جستجو در وب