ماناس در قرقيزستان۳ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس در قرقيزستان۳   

می خواهم در مورد روايتهائی که در مورد داستان ماناس وجود دارد < برای شما بگويم :
همانطور که عرض کردم حدود نيم ميليون بيت شعر در خصوص ماناس وجود دارد . اولين بار يک مردم شناس روس پی به وجود اين داستان در ميان قرقيزها برد بهمين منظور وی اين داستان را که تا انزمان سينه به سينه نقل شده بود برای اولين بار بصورت مکتوب دراورد. تا انزمان يعنی بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال پيش قرقيزها فرهنگ مکتوب نداشتند يعنی نوشته ای به زبان قرقيزی در طول تاريخ انان وجود نداشت ( مقایسه کنید ان را با اولین نوشته ایرانی که حد اقل به ۲۵۰۰ سال پیش میرسد یعنین نوشته شدن اوستا ) . بر اساس نوشته های محققان حدود ۴۰ روايت يا قرائت از داستان ماناس وجود دارد علت اين امر به نقل داستانهای حماسی ماناس توسط ماناسچی ها بر ميگردد . ماناس چی ها که هميشه داستانهای ماناس را با حرارت خاص قبيله ای می خونند از افراد مورد احترام در جامعه قرقزها به شمار می آيند. آنها دارای هوش و حافظه بالائی نيز هستند بطوری که قادرند در يک ساعت بطور مداوم و از حفظ اين داستانها را بخوانند. انها بايستی هم دارای صدای کلفت و بم باشند و هم دارای صدای محزون > زيرا در هنگام خواندن داستانهای جنگی ماناس با اشارات سرو دست و صدای بم صحنه جنگ را به نمايش دراورند گوئی که مستمع خود در ميدان جنگ حضور دارد و در هنگام تلخی بايستی بصورت مرثيه خوانی ما بتوانند حضار را تحت تاثير قرار داده و از انها اشک بستانند. بهمين منظوز انان از ميان افراد باهوش انتخاب ميشدند . يک ماناس چی اعتقاد دارد که اين عطيه ااهی است که او ماناس چی شده است و گرنه هر کس که دارای دل پاک نباشد خدا به وی اين قدرت را عطا نخواهد کرد که در مردم شور بينگيزد.
اما روایتاهای ماناس چهل روایت میباشد. این روایتها

به نوبه خود دارای تفاوتهائی است بنا به نظر برخی از محققان يک روايت مذهبی از داستان ماناس وجود داشت که بخاطر تبليغات ضد دينی در دوران کمونسم < اين روايت عامدا از بين رفت
با ما همراه باشيد تا در بخش ديگر چگونگی مرگ ماناس را بگويم
منتظر انتقادات و پيشنهادات شماهستم
لینک
Jamasp
جستجو در وب