سري به ادبيات و ادامه مرگ در قرقيزستان3 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سري به ادبيات و ادامه مرگ در قرقيزستان3   
به تازگي سايت ادبيات فارسي را با ادرس زير يافتم اين سايت در سايت صداوسيما است سايت جالبي است سر بزنيدhttp://www.irib.com/radio/adab/shaer.htm هم
همجنين دوست اديبي از ماوراالنهر يا ورارود در خصوص ادبيات در اين خطه از ايران زمين مينويسد سري ببه وبلاگ وي بزنيد پشيمان نميشويداhttp://vararood.persianblog.ir
-----------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
_________________________________-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
تا اينجا رسيديم كه زنان در داخل يورت به سوي ديواره يورت ميباشند امامردها بيرون از يورت به سمت راست و روبروي ميت مينشينند.انها دوزانو نشسته و سرشان را به حالت ماتم خم ميكنند.اين ها وقتي خسته شدند به حالت عادي برگشته و به محض ورود شخص جديد به حالت قبلي بازميگردند.مهمانها پس از سلام و عرض تسليت به همراه صاحب عزا به خانه رفته و سر سفره مينشينند. انها درانجا نون ، چاي مينوشند و انهائي كه باسوادند يا ملا هستند قران ميخوانند. در اين سه روز لازم است همه اقوام دور و نزديك ميت براي عرض تسليت به خانه صاحب عزا بيايند و چنانچه در اين كار اهمال نمايند باعث ناراحتي صاحبان عزا شده و در خاطره انان بعنوان يك عمل زشت ثبت خواهد شد و ممكن است باعث قهر كردن انانشود.
در روز سوم كه روز دفن ميت است بايستي تا قبل از ظهر ميت دفن شود قبل از دفن از مردم و حاضران سوال ميشود ايا ميت به كسي دين يا قرضي دارد يانه و امادگي خود را براي پرداخت ان اعلام مينمايند. زنان در داخل خانه خواهند ماند و از رفتن به قبرستان بازميمانند زيرا رسم نيست كه زنان در قبرستان حاظر شوند. انها تا چهل روز به قبرستان بر سر قبر مرده حاضر نمي شوند زيرا اعتقاد دارند كه در اين چهل روز روح مرده در حال پاسخ دادن به سوالات اخرت و بقولي حساب پس دادن است و چنانچه در اين مدت حاضر شوند مزاحم سوال و جواب خواهند شد.
در روز دفن مرده همه كساني در درمراسم حضور داشتند به خانه امده و با گوشت اسب يا گاو پذيرائي ميشوند. در اين مراسم گوسفند را ذبح نميكنند زيرا معتقدند در اين صورت شان ميت را پائين اورده زبرا جثه كوچك كوسفند باعث وهن ابروي ميت خواهد شد. در روز دفن رسم است كه هر كس كه براي فاتحه و عرض تسليت به خانه صاحب عزا ميايد پولي را بعنوان كمك خرج به صاحب مراسم ميدهند اگرچه اين پول اندك باشد مورد قبول قرار خواهد گرفت. در هر جمه براي شادي روح مرحوم قران ميخوانند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
با ما همراه باشيد تابعد علي يارت
لینک
Jamasp
جستجو در وب