زن در حماسه ماناس7 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   زن در حماسه ماناس7   
يكي از نكته هاي برجسته در حماسه مردمي ماناس برجستگي نقش زن در زندگي مردم قرقيز ميباشد اين را همچنين ميتوان از افسانه هاي موجود در خصوص زن يافت
براي پيدا كردن چرائي اين كه عليرغم انكه در ساختارهاي قبيله اي مردسالاري حاكم ميبوده ولي در ادبيات و فرهنگ قرقيزستان اين نقش زن چه در امر دولتداري چه در امر معاش نقش برجسته را دارد بايستي به افسانه هاي موجود نظر انداخت . اول از خود نام قرقيز شروع ميكنيم حداقل ميتوان از نام قيز كه به معناي دختر در زبان تركي است و در نام اين كشور ميباشد بايستي به اهميت ان پي برد. اما روايت هاي موجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
----------------------------------------------------- :
ميگويند در انديجان كه قرقيزهاان را يك شهر قرقيزي و ازبك ها ان را ازبكي و تاجيك ها انرا تاجيكي ميدانند و هم اكنون در خاك ازبكستان قرار دارد چهل دختر قرقيزي با سي پسر ازدواج كردند و از انان فرزنداني بوجود امدند كه به انان فرزندان و اولاد قرقيز يا قرخ يعني چهل و قيز يعني دختر يا چهل دختر ميگويند.
---------------------------------------------
----------------------------------------------
اما يك افسانه ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد كه جنبه اهانت اميز نسبت به قوم قرقيز دارد و چينيهاي قديم در اين خصوص به افسانه پردازي كردند و ان اينكه پس از جنگ ميان چيني ها و قرقيزها تمام مردان قرقيزي ازبين رفتند و در نتيجه چهل دختر قرقيز با يك سگ كه در ميان انها بود ازدواج كرده و در اثر اين همخوابگي مردان قرقيز بوجود اوردند
در ادامه در فردا در خصوص نقش زن بيشتر توضيح ميدهيم
با ما بــــا نقد و نظر همراه باشيد
لینک
Jamasp
جستجو در وب