تاريخچه يهوديان بخارا 2 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان بخارا 2   
تاريخچه يهوديان بخارا 2
برگردان مياندره
بعضي از دوستان در خصوص اينكه چرا يهوديان آسياي ميانه به يهوديان بخارا شهرت پيدا كرده اند سوالاتي داشتند كه كم كم در جريان اين مقاله بصورت مشروح و مدلل به اطلاع ميرسد

در پايتخت فارسها ، يهوديان به راحتي و رفاه زندگي ميكردند .منابع يهودي در آن زمان
باندك ونايابند ولي ما از برگزاري تعطيلات پوريم (Purim) آگاهي داريم . كتاب استر Esther كه درآن زمان خوانده ميشد درخصوص يك زن يهودي كه همسر پادشاه ايراني (آهاش وردش) شد و يهوديان را از يك دسيسه مرگبار توسط صدراعظم وي هامان مطلع ساخت مطالبي بيان داشته است . درهمان روزي كه قتل عام يهوديان صورت ميگرفت . تمام يهوديان امپراطوري پيش دستي كرده و دشمنانشان را به قتل رساندند . بهمين دليل طبيعي است كه يهوديان درشهرهاي باكتريا‌ ( بلخ) سغديانا و خوارزم زندگي كرده باشند.
درسالهاي آخر امپراطوري بدلايل نامعلوم تعداد زيادي از يهوديان درسالهاي 360 قبل از ميلاد به هيركانيا يا گرگان درسواحل بحرخزر تبعيد شدند. اولين شواهد باستانشناسي يهوديان در آسياي مركزي به اولين سده قبل از ميلادمسيح برميگردد . در1945 ، درخلال اكتشافات در مرو (بايرام علي) ، باستانشاسان شوروي ، بقايا و تكه هاي ظروف سفالين با نامه ها و نشانه هاي عبري Hebrew را پيدا كردند . عبادتگاه قديمي و باستاني يهوديان ، از زيرخاك بيرون كشيده شد . با ايجاد و رونق جاده ابريشم بين چين و غرب در سده دوم قبل ازميلاد ، حركت جديدي براي يهوديان آسياي مركزي رقم زد.
لینک
Jamasp
جستجو در وب