نگاهی به تاريخچه يهوديان بخارا۸ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   نگاهی به تاريخچه يهوديان بخارا۸   
برگردان مياندره
ازشروع انقلاب اكتبر دولت شوروي برنامه هاي آموزشي را براي جمعيت به اصطلاح بدون فرهنگ روسها اجرا نمود. براساس فرمان لنين . تسهيلات آموزشي درآسياي مركزي تاسيس شد و بدليل سياست بين المللي گرايي اتحاد شوروي درآن زمان يهوديان بخارا مجاز به بازكردن مدارس وموسسات آموزش عالي خود شدند . قبل از انقلاب ، يهوديان اين مناطق تنها ميتوانستند درمدارس مذهبي شركت كنند و غيرممكن بود كه درمدارس روسي پذيرفته شوند . بهمين دليل بسياري از يهوديان قادر به تامين آموزش فرزندشان درچارچوب مدارس مذهبي نبودند . دردهه 1920 تعدادي از مدارس يهودي بخارا در تاشكند ، خوقند و سمرقند ايجاد شد . مشهورترين آن در تاشكند تاسيس شد يكي از موسسان آن مركز آقاي رحمان بدلف بودكه خدمات زيادي براي آموزش يهوديان انجام داد هزاران يهودي دراين مدارس ثبت نام كردند كه تعدادي از آنها از دانشمندان بنام مي باشند . آنها همچنين دركالج ها و موسسه هاي آموزش عالي نيز شركت ميكردند و قادربه تكلم به سه زبان ازبك ، تاجيك و روسي بودند . تعداد زيادي از آنان بعنوان پزشك . معلم و خدمت در ادارات محلي به اطراف و كناف كشور مي رفتند . درهمان زمان تعدادي ازمراكز فرهنگي و كلوپ هاي هنري متعلق به آنان افتتاح شد و آنها مجاز به نشر روزنامه و مجله بودند . البته قبل از 1917 آنها روزنامه “ راچاميم ” را منتشر ميكردند. يكي از مشهورترين ژورناليستها درآن زمان آردن سعيداف بود كه بعد از مرگ وي خياباني درتاشكند به افتخار وي بنام وي نامگذاري شد . روزنامه هاي يهودي آن زمان عبارت بودند از : روشنايي Roshnai بايروكي مخت (بيرق كارگران) حياتي محنت (زندگي كارگري ) و ادبيات سوويتي (ادبيات شوروي). پس از سالهاي 1938 كه سياست شوروي از انترناسيوناليسم به سمت ناسيوناليزم پيش رفت يهوديان مجبور به توقف فعاليتهاي فرهنگي خود شدند و ازاينرو مراكز فرهنگي ، تئاترها و مجلات خودرا بستند .
با ايجاد دوجمهوري شوروي يعني ازبكستان در1924 و تاجيكستان در1929 ، يهوديان بخارا فرصت بدست آوردند تا در ادارات مراكز دولتي جديد مشغول به خدمت شوند. آوروم عبدالرحمن اف بعنوان وزير دادگستري ازبكستان و عيسكيويوآبوف بعنوان رئيس اداره اقليتهاي ملي ازبكستان ، ايليا لويو بعنوان دبيرشوراي عالي تاجيكستان به خدمت دولتهاي تازه درآمدند. در 1930 ذيناقرايوا تنها يهودي بخارايي بودكه درپست نمايندگي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي انتخاب شد . درهمان زمان يهوديان ديگر در شوراي علي ازبكستان و تاجيكستان بعنوان نماينده عضويت داشتند بسياري ديگر در شوراهاي شهر و روساي مجتمع هاي كشاورزي عضو ويا رئيس بودند. يهوديان همانند ديگر ملتها مجبور به خدمت در ارتش سرخ بودند . آنها درهمه بخشهاي نظامي هوائي ، زميني ، دريايي و امنيتي خدمت نمودند درطول جنگ جهاني دوم آنها درميادين جنگ فنلاند ، آلمان و ژاپن حاضر بودند كه از 30 هزار شركت كننده يهودي ، 10 هزار نفر از آنان كشته شدند .بهمين دليل بسياري از آنان مفتخر به دريافت مدالها ونشانه هاي قهرماني شدند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب