تاريخچه يهوديان بخارا ۹ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان بخارا ۹   
برگردان مياندره
پس از جنگ يهوديان بخارا در رشته هاي مختلف اقتصاد شوروي دست انداختند. آنها در بازرگاني بعنوان روساي فروشگاههاي بزرگ يا بعنوان تاجر بازار فعاليت مينمودند . حرفه هايي مانند كفاشي ، عكاسي ، جواهرفروشي و سلماني عملا تحت كنترل يهوديان بخارا بود. هزاران نفربعنوان معلم ، محقق ودانشمند درمدارس ، دانشگاهها وموسسه هاي پژوهشي در آسياي مركزي وروسيه فعاليت ميكردند. بسياري ازآنها در تحقيقات و اكتشافات در زمينه هاي كشاورزي ، شيمي بيولوژي ، رياضيات ، فيزيك و پزشكي مهم سهم عمده اي داشتند. بدون اغراق بايد پذيرفت كه اين يهوديان در توسعه صنعتي و كشاورزي آسياي ميانه بخصوص در صنعت نفت و گاز و سد سازي فعاليت ميكردند. درميان آنها تعداد زيادي هنرپيشه ، هنرمند . رقاص و آهنگ ساز ، سازنده فليم موسيقيدان ، شاعر نويسنده ، ورزشكار و مجسمه سازان مشهور تاجيكستان از يهوديان بخارا بود.
ناممكن است كه درخصوص موسيقي آنها و موسيقيدان آنها يادي نشود. از ايام قديم مرمان آسياي مركزي نوعي از موسيقي مردمي (فولكور) بنام شش مقام را توسعه داده بودند كه سهم يهوديان بخارا درتوسعه آن چشمگيراست . بسياري از يهوديان مشهور بخارا بعنوان موسيقيدانهاي دربار امير بخارا خدمت ميكردند مانند بروج كالهوت ، لوي بابا خانف (1873-1926) آثار باباخانف يا لويجاه نه تنها در آسياي ميانه بلكه در روسيه بفروش ميرسيد . اين سنت موسيقي پس از انقلاب شوروي با آثار ميخائيل ملاخوندونف كه (اولين يهودي بخارايي كه مفتخر به دريافت عنوان هنرپيشه مردمي ازبكستان شد) ، برادرش گابريل ملاخوندوف ، ميخائيل ، گابريل و رافائل تولازف ادامه يافت . ديگر موسيقيدانان و خواننده ها و آهنگ سازان عبارت بودند : از آورم تولازوف ، انور ملاخوندوف ، ناريو امين اف ، سليمان اوداكاف ، بارنواسحاقوا، اسحاق كاتائوف ، شوئيست ها و لوي ملاجانف ، ازروملكف ، الياس مالايف و ديگران . تصنيفات اين افراد و ديگران درمراسم ها و جشن ها مورد استفاده قرار ميگرفت . امروز اسرائيل و ايالات متحده آمريكا ، يهوديان بخارا را فعالانه در فعاليتهاي فرهنگي و فولكوريك خود نقش ايفا ميكنند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب