تاريخچه يهوديان بخارا ۱۱ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان بخارا ۱۱   
اين بخش اخرين قسمت تاريخچه يهوديان بخارا است هرچند با استقبال زيادی مواجه نشد ولی اميد است که عزيزان با تقويت روحيه علمی بتوانند در اين وبلاگ مطالب جديتر بنويسند
برگردان مياندره
پس از تاسيس اسرائيل در 1948، سه نام مستعار يهودي بخارائي بزرگ وجود داشت : اولي قبل از جنگ شش روزه 1967 بود . دومي دردهه 1970 و اوايل دهه 80 و سومين با پرستريكاي گورباچف در 1985 شروع ميشود . از آنان تاكنون دهها هزار يهودي به سوي اسرائيل و آمريكا حركت مي كنند . دراسرائيل مجامع يهوديان بخارا تشكيل شده و در بعضي ازشهرها مانند “اور- يهودا” داراي اكثريت مي باشند . بيشتر يهوديان بخارا درشهرهاي تل آويو، مركز اسرائيل ، بيرشوا و اورشليم زندگي ميكنند .براساس برآوردهاي انجام گرفته حدود 100 هزاريهودي بخارايي دراسرائيل زندگي ميكنند كه داراي مراكز فرهنگي و تئاتر مي باشند آنها همچنين مجله بخارا را درآنجا منتشر مي سازند. بسياري ازآنان در ارتش اسرائيل خدمت كرده ودرجنگ اعراب و اسرائيل شركت نموده اند.
درآمريكا و كانادا حدود 60 هزاريهودي بخارائي زندگي ميكنند كه اكثر آنها در شهرهاي نيويورك و كوئين ساكن شده اند. درايالات نيويورك ، نيوجرسي ، پنسيلوانيا ، كاتكتيوكوت ، آتلانتا ، بوستي ، شيكاگو ، كلولند، دنور، لس آنجلس ، ميامي ، فوئينكس ، سان ديگو ، سان فرانسيسكو ، سيائل ، تورنتو و ونگهور پراكنده اند. اولين گروه ازيهوديان بخارا دراوايل قرن 20 وارد آمريكا شدند اما روند كلي مهاجرت تا دهه 60 و 70 متوقف مانده بود . پس از 1985 و بازشدن مرزهاي كمونيسم ، تعداد زيادي از يهوديان بخارا به آمريكا مهاجرت كردند .آنها به زودي و بسرعت با زندگي آمريكايي خوگرفته و در بخش تجارت آمريكا وكانادا فعاليت خودرا شروع نمودند .بسياري از نانوائيها ، رستوانها ، مغازه ها ، جواهرفروشيها توسط اين يهوديان اداره ميشود . بسياري از آنان در بخش طلاي مانهاتان مشغول بكار ميباشند . هچنين بسياري داراي تخصصهاي كامپيوتري ، اقتصاد ، عكاسي ، معلمي ، علوم و… ميباشند .با توجه به دوري از آسياي مركزي اين يهوديان ، شروع به تاسيس سازمانهايي وصندوقهايي براي محتاجان و كساني كه نمي خواهند درفرهنگ آمريكايي ذوب شوند نمودند يك شورا براي اين منظور در نيويورك تشكيل شده است . درسال 1999 كنگره تجمع يهوديان بخارا درآمريكا و كانادا تشكيل شد كه به نوبه خود درتاريخ زندگي آنان بي سابقه بوده است . بوريس كاندوف دراين كنگره بعنوان رئيس انتخاب شد تلاشهايي بمنظور برگزاري كنگره بين المللي يهوديان بخارا از كشورهاي اسرائيل ، كانادا ، آمريكا ، اروپا و آسياي مركزي درجريان است هدف اصلي اي كنگره احياء فرهنگ يهوديان بخارا و هويت يابي آنها است . آنها به ارتباطات خود با دولت ازبكستان و تاجيكستان ادامه داده و غالبا سفراي آنها دركنسرتها و مجامع دوستي دعوت مشوند. با گسترش اين جامعه نياز مبرم به روزنامه يهوديان بخارا احساس ميشود . امروزه ، روزنامه ها مجلات گوناگون و متعددي هم به زبان بخارائي و هم به زبان روسي وجوددارد كه عبارتند از : جهان يهوديان بخارا اغلب “Most ” دوستي يا Druzhba اميد “ Umed ” وسط (Vosod ) در ايالات متحده يهوديان بخارا قادر به گشايش كنيسه ها ومدارس مذهبي و احياء مذهبي در بين خود مي باشند . مربي اتشاك يشووا رهبر معنوي يهوديان بخارا درآمريكا و كانادا است .
درديگر نقاط دنيا كه يهوديان زندگي ميكنند ميتوان به استراليا ، آلمان و روسيه (از 1900 اغلب درمسكو) ذكر كرد . نژاد شناسان اسرائيلي برآورد كرده اند كه حدود 200 هزاريهودي بخارائي درجهان زندگي ميكنند كه 10 هزار نفر از آنها هنوز درآسياي ميانه به سرمي برند. اين مردمان درازبكستان و شهرهاي تاشكند ، فرغانه ، سمرقند و بخارا زندگي ميكنند. روشن است كه با مهاجرت يهوديان بخارائي آسياي مركزي بخشي از فرهنگ خودرا ازدست داده است و متاسفانه اين روند غير قابل برگشت مي باشد . يهوديان بخارا نه اثر تاريخي جمعي بوجود آوردند و نه دولت قدرتمند تشكيل دادند. ان چيزي كه درگذشته تنها مورد غفلت قرارگرفته كمك بسيار آنها به فرهنگ ، توسعه و تاريخ منطقه بوده است .
ترجمه : مياندره

لینک
Jamasp
جستجو در وب