قران در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   قران در قرقيزستان   
امشب ميخواهم در خصوص جايگاه قران در قرقيزستان صحبت كنم . نكته اول كه ميخواهم بگويم ان است كه در اثر سيطره كمونيسم در طول 70 سال دين و بخصوص قران مهجور بوده اند بگونه اي كه پس از تغيير خط الرسم از عربي به لاتين و سريليك قرقيزها حتي از خواندن ساده متون قراني نيز بي بهره شدند در حاليكه قبلا ميتوانستند ان را بخوانند . علماي اين ديار به دو دسته تقسيم ميشدند 1- انهائي كه در مدارس فارس زبان تحصيل ميكردند يعني اكثريت علماي مذهبي قرقيزستان . انها معمولا درمدارس علميه بخارا و دوشنبه تحصيل ميكردند 2- انهائي كه در مدارس كشورهاي عربي درس ميخواندند . معمولا علماي باسواد از ميان علماي فارسي زبان بودند .
انها نميتوانستند در ميان مردم تبليغ به معناي واقعي كلمه نمي توانستند انجام دهند ولي در مراسم ختم معمولا ملاي محل مي امد و چند ايه اي نيز قران تلاوت ميكرد . معمولا لفظ قاري كه به شخصي گفته ميشد كه قران تلاوت ميكرد و چند ايه اي نيز ازحفظ داشت در ميان مردم قرقيز جايگاه بالائي داشت . قرقيزها در اين ساليان دراز بعلت چادر نشيني داراي مسجد و جايگاه عبادت نبودند و انهائي كه نماز ميخواندند معمولا بر روي سجاده كه به ان ؛؛ جاي نماز ؛؛ مي گويند نماز ميگذاردند .
اما پس از فروپاشي شوروي و بازشدن فضاي مذهبي مردم براي اثبات هويت ملي خود به دين رجوع كردند و بهمين دليل به نشانه ها و سمبلهاي ديني رجوع ميكردند. در اين ميان يكي از علماي قرقيزي در شهر اوش بنام شيخ علاء الدين منصور دست به ترجمه قران به زبان ازبكي زد . وي با تسلط به زبان عربي توانست ان رابه ازبكي ترجمه و تفسير كند . پس از چندي وي به همراه چند نفر ديگر موفق به ارائه ترجمه اي از ان به زبان قرقيزي شدند و بنظر ميرسد اولين ترجمه قران مجيد به زبان قرقيزي در تاريخ توسط وي و همكاران وي صورت پذيرفته است. اين ترجمه به همت انتشارات ايراني الهدي به چاپ رسيده است و در دسترس علاقه مندان قرار دارد و به طور گسترده اي نيز به فروش ميرسد / همين تيم به اضافه چند نفر ديگر توانست ترجمه قران به زبان قزاقي را نيز ارائه دهد .
لینک
Jamasp
جستجو در وب