اذان گفتن در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   اذان گفتن در قرقيزستان   
يكي از مسائلي ديگر در اداب دييني اين مردمان اذان گفتن است در اين خصوص نكات زير به استحضار ميرسد
1- در تلويزيون اين كشور اذان پخش نمي شود و اين هم به علت ان است كه اين كشور ها خود را لائيك ميدانند و دولت ممنوع از تبليغات به نفع يك گروه مذهبي است
2- در ماه رمضان تنها اذان پخش ميشود و ان هم به علت ان است كه در اين سه دقيقه وقت پخش اذان بصورت تبليغات تلويزيوني محسوب ميشود و 35 دلار از سفارش دهندگان دريافت مسشود و معمولا اداره مفتي اين كشور با جمع اوري اعانه از سوي مومنين و بعضي از كشور هاي اسلامي مبلغ 500 دلار براي پخش اذان در اين ماه به اداره دولتي راديو تلويزيون قرقيزستان پرداخت ميكند .
3- رئيس راديو تلويزيون يكي ز مخالفان پخش اذان است وي حتي به پخش اذان از مساحد هم اعتراض ميكند و اظهار ميدارد در صورتي كه يك شهروند در موقع پخش اذان بترسد چه كسي مسئول ان است .
4- در مساجد بخصوص در مسجد جامع بصورت مداوم اذان پخش ميشود كه تاثير خوبي در ميان مردم دارد.
5 - هم ااكنون در بسياري از روستاهاي قرقيزستان با كمك مالي كشورهاي ثروتمند عربي مساحدي ساخته شده و در ان اذان پخش ميشود
6 - يكي ديگر از مسائل كه در اسياي ميانه مشترك است ان است كه در تاجيكستان و ازبكستان پخش اذان از بلندگوي مساجد ممنوع است استدلال مخالفان ان است كه بعضي ها در كشور زندگي ميكنند كه مسيحي هستند و با يستي انها هم مورد توجه قرار گيرند. در ازبكستان نيز تنها در مساجد خيلي با اهميت اذان پخش ميشود . نكته جالب توجه ان است كه يكي از مخالفان اصلي پخش اذان از تلويزيون و مساجد در تاجيكستان مفتي اين كشور است
اين درحاليستكه اين كشور پرچمدار اسلام گرائي در طول تاريخ دران منطقه است و بنوعي ميتوان گفت كه همه و يا اكثر اقوام ترك آسياي ميانه اسلام خودرا در اثر تبليغات ايراني ها و تاجيكها پذيرفتند ولي بعنوان مثال در قرقيزستان حد اقل در مساجد اذان پخش ميشود.
تا بعد خدا نگهدار
لینک
Jamasp
جستجو در وب