دوستان جديد و قديم - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   دوستان جديد و قديم   
در روز گذشته يک دوستی بنام مانی که در خصوص ارمنستان مينويسد برای من پيام داده است از ايشان تشکر ميکنم undefinedارمنستان
وبلاگهای برتر اين گروه
۱- شبهای مسکوiranrussia.persianblog.ir/
۲- روزهای مسکوروزهای مسکو
۳ - فنلاندفنلاند
۴- آمريکاآمريکا
۵- کاناداکانادا
۶- انگليسانگليس
۷- قزاقستانقزاقستان
لینک
Jamasp
جستجو در وب