سلام امدم ولی دست خالی - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سلام امدم ولی دست خالی   
سلام اين بار دوباره دست خالی امدم چونکه چند روزی است خانمم در اين کشور غريب در بيمارستان به سر ميبرد و خيلی ناراحتم خدا کند که هر چه زودتر گرفتاری ها تمام شود اما يک سايتی پيدا کردم که به مسائل هند و هند شناسي میپردازد اما سايت ديگری از وبلاگ زيبای
اما سايت ديگري از وبلاگارمنستان در خصوص کتاب و کتاب های چاپ فارسی انهم از نوع برخط يا اون لاين بنامسخن پيدا كردم حتما سر بزنيد
نميدانم چند روزي است كه ميخواهم در مورد مسائل سياسي در قرقيزستان بنويسم شايد از دفعه بعد شروع كردم
لینک
Jamasp
جستجو در وب