اسلام در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   اسلام در قرقيزستان   
امروز بصورت كوتا ه و مختصر در خصوص اسلام در اسياي ميانه و بخصوص قرقيزتان ميخواهم تنها سه مطلب بنويسم
اسلام در اين مناطق به سه نوع تقسيم ميشود : اسلام آئيني يا شريعتي : كه بسيار كم طرفدار است مردم اين مناطق بخاطر انكه 70 سال تحت تبليفات ضد ديني بودند چيزي از اسلام نميدانند ولي بصورت بسيار ساده از نماز بخصوص نماز جمعه و نمازهاي تراويح در ماه رمضان و.. اطلاعات اندكي دارند كه سعي ميكنند انها را رعايت كنند . اقليتهائي مانند ايغورها كه از چين به اين سمت كوچانده شده اند ، چچنيها ، تاتارها و داغستانيها ، ازبك ها و قرقيزهاي جنوب از اين دست ميباشند.
اسلام فرهنگي ، عمدتا همه مسلمانان قرقيزستان و مسلمانان آسياي ميانه از اين دست ميباشند و عمده انها اظهار ميدارند كه اسلام را نه بعنوان يك آيين و شريعت و ايدئولوژي كه بعنوان يك فرهنگ قبول دارند و معمولا از اسلام اطلاع خاصي نيز ندارند .
اسلام قومي و قبيله اي : مردم اين سرزمينها بخصوص رهبران سياسي براي فائق امدن بر بحران هويت ناشي از خلا كمونيست به اسلام بعنوان يك ملاط و پيوند دهنده قومي استناد ميكنند و بخصوص قرقيزها با ايناكه از اسلام چيزي نمي دانند ولي بخاطر تحكيم پيوندهاي ملي وقوميقبيله اي از ان استفاده ميكنند
راستي مجله بسيار وزين بخارا تنها چيزي كه نمي نويسد از مسائل بخارا و سمرقند و ماوراءالنهر و يا ورارود است به اميد گسترش زبان فارسي در اين مناطق

تا بعد خدا نگهدار
لینک
Jamasp
جستجو در وب