اوش يكي از شهرهاي قديمي - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   اوش يكي از شهرهاي قديمي   
يكي از شهرهياي بسيار قديمي در اسياي مركزي اوش ميباشد اين شهر در استان اوش قرقيزستان در جنوب كشور و در كنار مرز ازبكستان است قدمت ان به سه هزار سال ميرسد بعدا در اين خصوص صحبت ميكنم شما اين عكسهاي زيباا را ببينيد
اين عکس هم بخاطر انکه از اوش است و هندوانه دارد بخاطر شب C:\WINDOWS\Profiles\0000\Desktopيلدا هديه به شماستشب يلدا
لینک
Jamasp
جستجو در وب