سال نو مبارك - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سال نو مبارك   
در استانه تولد حضرت مسيح ميخوهم مطلبي كوتاه در خصوص مسيحيان قرقيزستان بنويسم البته نتوانستم اطلاعات خوبي جمع اوري نمايم ولي فكر ميكنم كه مفيد باشد.
حدود 700 الي 800 هزار نفر از اهالي قرقيزستان روس تبار ميباشند كه كلا مسيحيان اين كشور را تشكيل ميدهند . شايان ذكر است كه جمعيت فوق الذكر بدنبال فروپاشي شوروي كاهش يافته و هر سال كمتر ميشود و از 3/1 ميليون نفر به اين مقدار رسيده است و سالانه از جمعيت روس تباران كم ميشود كه اين امر البته به اوضاع و شرايط بد اقتصادي سياسي و رفاهي و امنيتي در اين كشور بر ميگردد.
اصولا جمعيت مسيحي اين كشور كه عمدتا از شاخه مسيحي ارتودوكس ميباشند از لحاظ مذهبي به دين خود پايبند نيستند و تنها در مواقع ضروري به كليسا رفته و آداب مذهبي را بجا مي اورند . اين مسئله در گزارشهاي خارجيان و بخصوص غربيها در خصوص وضعيت مذهب در اين كشور عنوان شده و اظهار شده كه مردم مسيحي قرقيزستان لاقيد تر نسبت به مذهب هستند .
يكي از مسائل ديگر در اين خصوص ان است كه تبليغات وسيعي توسط مسيونر هاي مذهبي مسيحي براي دعوت از قرقيز تبارها به اين دين به راه افتاده است و معمولا روش تبليغ انها نيز بسيار جالب است . معمولا اين مبلغان از طرف كشورهاي اروپائي و آمريكائي به قرقيزستان وارد شده و در يك كليسا يا در بين روستاها به ارائه خدمت به شهروندان مي پردازند اين خدمات شامل خدمات رايگان پزشكي و آموزشي است و معمولا در وهله اول از انها نيز نمي خواهند به دين تازه در ايند بلكه با ورود هر قرقيز به كليسا و يا تبليغ به نفع مسيحيت در انها گرايش مثبت به اين دين ايجاد ميكنند . همچنين داوطلبان آمريكائي با تبليغ در سطح روستاها و بخصوص اموزش زبان انگليسي در دورافتاده ترين دهات هاي قرقيزستان همزمان فرهنگ مسيحي و آمريكائي را در اين كشور تبليغ ميكنند ( جهت استحضار مبلغان كشور ما كه حتي حاضر نيستند به دهات هاي خود شان براي تبليغ بروند.)
در قرقيزستان بعضي از فرقه هاي مسيحي مانند شاهدان يهوه يا بابتيست ها بعنوان فرقه ضاله يا افراطي بعنوان فرقه هاي ممنوعه مسيحي مي باشند . روش تبليغ انها نيز جالب است انها بروشورهاي بسيار زيبا با عكسهاي متنوع در خصوص مسائل انساني به درون خانه ها و آپارتمانهاي شهروندان پست كرده و انها را به دين تازه دعوت ميكنند. و معمولا در قبال پذيرش دين نيز به انها ماهيانه مستمري ماهيانه در حدود 200 الي 300 دلار پرداخت ميكنند. اين فرقه بروشورهاي تبليفاتي خود را به 130 زبان زنده دنيا منتشر كرده است و در صورتي كه بفهمند كه زبان فارسي زبان شما است فورا بروشورهاي تبليغاتي به اين زبان براي شما ارسال ميكنند.
نمايندگي منطقه اي اسقف هاي ارتدوكس اسياي مركزي در بيشكك قرار دارد و رئيس ان نيز از سوي سر اسقف روسيه تعيين و منصوب ميشود
دو نكته ديگر : اولا انكه به تازگي در بين ايراني ها اين شايعه افتاده است كه چند ايراني مسلمان كه سابقه فعاليت در نهادهاي مذهبي اثني عشري داشتند نيز به دين مسيح درامده اند و ماهيانه نيز مبلغي بعنوان مستمري دريافت ميكنند . همچنين بعضي از افغانيهاي مقيم قرقيزستان نيز به اين دين درامده اند
نكته بعدي در خصوص علت پذيرش دين انها است . اخيرا براي انكه ايرانيها بتوانند در غرب داراي پناهند گي شوند نمي توانند از حربه كهنه سياسي استفاده كنند به همين علت انها به دين تازه درامده و علاوه بر امتياز مادي درخواست سفر و اقامت در كشورهاي اروپائي و آمريكائي ميكنند زيرا اظهار ميكنند كه در ايران آزادي مذهبي وجود ندارد و انها به محض برگشت به ايران در معرض آزار و اذيت و اعدام قرار ميگيرند
ولي نكته اخر انكه عليرغم انكه در اغاز گفتيم كه تعدا مسيحيان به اندازه 25 درصد جمعيت قرقيزستان است ولي بايد گفت كه اين اندازه نيز به مسيحيت اعتقاد ندارند و حتي دين نزد بسياري از انها امري خرافي و مجهول است و بهتر ان است بگوييم كه از اين 25 درصد ، حدود 20 درصد بي دين ميباشند. مطلب ديگر انكه سابقا هر روز و اخيرا هر هفته مراسم تبليغ و سخنراني ديني براي مسيحيان و همزمان بصورت ترجمه همزمان از تلويزيون خصوصي اين كشور پخش ميشود.
عكس كليساي جامع بيشكك

داخل كليساي بيشكك
لینک
Jamasp
جستجو در وب