فوايد بچه دار شدن - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   فوايد بچه دار شدن   
فوايد بچه دار نشدن!

1 – از دردهای حاملگی و زايمان در امان خواهيد بود.

2 – از تغييرات هورمونی که در اثر حاملگی بوجود می آيد ، برحذر خواهيد بود.

3 – از درد سرها و مشکلات پزشکی دوران حاملگی مصون هستيد.

4 – از خريدن شير خشک ، غذای بچه ، کالسکه ، کهنه بچه ، لباس و کفش بچه و غيره

معاف هستيد.

5 – از شب بيداری ها اعم از شيردان ، غذا دادن ، کهنه عوض کردن ، مريضی بچه و

غيره معاف هستيد.

6 – در اثر حامله نشدن و بچه شير ندادن ، اندامتان از فرم نمی افتد و زيبايی خود را

سال های سال ، حفظ خواهيد کرد. خوش اندامی و زيبايی هيکل ، خود

فوايد و محسنات زيادی دارد که خودتان بهتر از بنده اطلاع داريد!

7 – از برگذاری جشن های تولد سرباز می زنيد.

8 – بچه دارشدن از لحاظ اقتصادی به نفع شما نيست.

9 – از کمک کردن به درس و مشق بچه مرخص هستيد.

10– فکرش را بکنيد ، از کار دوم يا سوم خود به منزل آمده ايد ، خسته و گرسنه ايد.

سرتان را انداختيد رو بالش که بخوابيد. نصف شب ، گريه نوزاد بيدارتان

می کند و شما علت گريه را از بچه سئوال می کنيد. او گريه می کند. کهنه ی

بچه را عوض می کنيد ، شيرش می دهيد و او به گريه ادامه می دهد و شما

به زمين و زمان بد و بيراه می گوئيد و زير لب ، زمزمه می کنيد ؛

اين چه بلايی بود که نازل شد!

11– احتياجی برای تهيه شناسنامه ی بچه ، پيدا نخواهيد کرد.

12– از رشوه دادن به معلم ها و مدير مدرسه معاف هستيد. متاسفانه اين رسم هديه دادن ،

فقط در بعضی از کشورها مرسوم است.

13 – نگران آن نيستيد که بچه تان دوستان ناباب دارد.

14 – از مخارج زايمان ، ويزيت دکتر و ماما ، معاف هستيد.

15 – شب و نيمه شب احتياج نيست بيدار نشسته و منتظر آمدن فرزندتان باشيد.

16 – از خريدن لوازم التحرير، کتاب های گرانقيمت و از پرداختن حق عضويت کلوب

های ورزشی ، خلاص هستيد.

17 – احتياج نداريد به علت مريضی طفل ، از اين درمانگاه به آن درمانگاه رفته و

ساعت ها در اطاق انتظار ، به انتظار به نشنيد. قربان صدقه دکتر ، پرستار

و دربان درمانگاه برويد و برای خريد دارو ، تمام داروخانه ها را زير پا

بگذاريد. تازه بجای خريد داروی مورد نياز، داروی مشابه گيرتان

بيايد که اطمينانی به آن نداشته باشيد.

18 – بخاطر بچه با همسر مهربانتان جر و بحث نمی کنيد.

19 – بدون درد سر می توانيد با همسر (خود) خلوت کنيد و نگران آن نباشيد که بچه سر

زده وارد و يا بيدار خواهد شد و آبرويتان خواهد رفت!

20 – به آپارتمان بزرگتر و اطاق اضافی جهت بچه ، احتياجی نداريد.

21 – احتياج به سر گرمی و اسباب بازيهای مختلف و گرانقيمت نداريد.

22– فرصت کافی برای مسافرت و لذّت بردن از زندگی را داريد.

23 – احتياج به " وام عروسی " و تهيه جهاز نداريد.

24 – از شر داماد و يا عروس نااهل و ناباب و خانواده های مربوطه در امان هستيد.

25 – ورثه نداريد که بعد از شما ، به خاطر مال دنيا ، به جان هم بيفتد.

27 – نگران طلاق بچه ات و سرنوشت نوه هايت نيستيد.

28– از سر و صدا و اذيت و آزار نوه ها و نتيجه ها آسوده ايد.

29 – اگر خدا ناکرده همسر مهربانتان همان کسی نبود که شما می خواستيد ،

می توانيد با خيال راحت به همسرتان بگوئيد " ترا به خير، ما را بسلامت! ".

30 – بدون نگرانی از سرنوشت بچه ، با خيال راحت می توانيد به ندای عزراييل ،

لبيک بگوئيد!
اين ها را البته خودم باور ندارم ولی چکنم که هر کی گفت بايد دهنش را بوسيد
لینک
Jamasp
جستجو در وب