يورت در فرهنگ قرقيز - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   يورت در فرهنگ قرقيز   
كوچ و حركت آسان و سريع براي يك قبيله از اساسي ترين امور است . در اين جوامع سنتي ، قبايل براي يافتن چراگاه سرسبز در هر فصل به اماكن مختلف كوچ مي كردند.از دورانهاي بسيار قديم تا كنون يورت مهمترين پناهگاه اين اقوام در اسياي مركزي بوده است. ساختار ان بسيار ساده است داراي سه وصيله اصلي است كه شامل توندوك يا شانيرك كه يك مدور چوبي است كه بالاي يورت ميگذارند تا دود ناشي از پخت و پز از ان بالا رود وسيله ديگركه در اين يورتها مورد استفاده قرار ميگيرد كانات است كه بصورت لوزي شكل در بدنه يورت نصب ميشود و معمولا رنگي است و سومين وسيله مورد استفاده ، چوب بلندي است كه بدنه اصلي را به همديگر مرتبط ميسازد و اسم ان اوك ميباشد. بيرون يورت نيز از نمدهايي كه مخصوص يورت بافته شده
پوشانيده شده است و اغلب به رنگ سفيد يا قهوه اي است اين نمدها در مقابل باران و برف مقاومت دارند .
اندازه يورتها نيز با توجه به ثروتمند بودن خانواده و ميزان جمعيت خانواده متفاوت است بعضي داراي پنج كانات و بزرگترها داراي 12 كانات ميباشند يورتهاي بزرگتر معمولا مال بزرگترها و رؤساي قبايل بودند
يورت خانه قرقيز بوده و اين مردمان در ان غذا ميپختند از مهمان پذيرائي ميكردند مراسم سنتي ازدواج بر پا ميكردند و حتي مردگان انها بر اساس رسوم بايستي سه روز در يورت باقي ميماند.
داخل يورت نيز توسط وسائل تزييني و زينتي مزين شده است در داخل يورت به سه قسمت تقسيم ميشد قسمت بالاي يورت مخصوص بزرگتر از همه بود كه در ان يك صندلي چوبي و متكا وبالش وجود داشت كه رئيس يا بزرگ همه بر روي ان تكيه ميكرد . قسمت راست مخصوص اقايان بود و مردها در ان قسمت مينشستند و قسمت چپ نيز مخصوص خانمها بود در حال حاضر هم وقتي كه يك نفر مي ميرد جسد مرد در قسمت راست وجسد زن در قسمت چپ مي باشد.
تابعد به عكسهائي كه از يورت گرفته شده توجه كنيد


برای ديدن عکسهای بيشتر انجا را کليک کنيداينجا
داخل يورتداخل يورت
اشپزخانه يورت
لینک
Jamasp
جستجو در وب