زبان قرقيزي1 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   زبان قرقيزي1   
امشب ميخواهم كمي در مورد زبان قرقيزي بنويسم اولا بايد بگويم تعداد كساني كه در كل جهان به اين زبان صحبت ميكنند بسيار كم است و بالغ بر 2 ميليون نفر ميباشد.تعدادي نيز در كشورهاي همجوار قرقيزستان زندگي ميكنند كه زبان اصلي انها قرقيزي است . حدود 200 الي 300 هزار نفر در روسيه ، 150 هزار نفر در چين ، تعداد كمي در مغولستان، همچنين تعداد اندكي در ازبكستان و تاجيكستان و قزاقستان و همچنين در افغانستان زندگي ميكنند ، جمعيتهاي خيلي اندكي در پاكستان و تركيه نيز وجود دارند.
از لحاظ زبانشناسي اين زبان جزئي از زبان تركي مركزي يا تركي آرال خزري است كه زبانهاي قزاقي و چند زبان ديگر نيز شامل ان ميشود.تركي مركزي زيرگروه زبانهاي تركي است كه با زبانهاي اذري ، تركي استانبولي تاتاري و ايغوري و ازبكي هم خانواده هستند.
زبانهاي تركي مغولي از جمله زبانهاي سيبري و شمال چين نيز از خانواده زبانهاي التائي بوده كه بعضي از زبانشناسان زبانهاي ژاپني و كره اي را نيز از اين خانواده ميدانند.
زبان قرقيزي داراي دو لهجه اصلي است يعني لهجه شمالي در استانهاي شمالي كشور و لهجه جنوبي در استانهاي جنوبي كه هم مرز ازبكستان وتاجيكستان است . زبان استاندارد زبان شمالي است كه بسياري از لغتهاي خود را از زبان مغولي به وام گرفته است. همچنين اين زبان تحت تاثير زبان قزاقي ميباشد.اما لهجه جنوبي تحت تاثير ازبكي و زبانهاي ايراني يعني تاجيكي است .در لهجه جنوبي نيز تمايزاتي بين لهجه جنوب شرقي و جنوب غربي وجود دارد .
افعال اين زبان همانند زبان فارسي صرف ميشود و فعلها با فاعلها همخوني دارند . مانند ديگر زبانهاي تركي ، اين زبان نيز از لحاظ گراماتيكي داراي پيشوندها و پسوندهاي زيادي است . پسوندها در اخر اسم ها هم نشانه جنس و هم نشانه تعداد است ولي از لحاظ گرامري فرقي ميان جنس وجود ندارد
البته بيشتر قوانين زبانهاي تركي در اين زبان نيز وجود دارد اين زبان داراي حرف اضافه نیست و بجای ان حرف اضافه به اخر اسامي و صفات مي ايد
ادامه در بعد

اين هم الفباي زبان قرقيزي

لینک
Jamasp
جستجو در وب