روستائی انقلابی..........>؟ بله حرف درستی است>>

بعد از سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی درمورد مخالفین خود و تعبیر تحقیرآمیز روستائی در مورد آنان، اصولگرایان مبدع کمپینی در محکومیت این سخنان شدهاند......من یک روستائی انقلابی هستم........

درست است.........روستاییان انقلابیون خوبی هستند...بودند..........و خواهند بود...............................اما نمی توان آن ها را سیاستمداران خوبی دید.

بواسطه اینکه بنده خود روستایی هستم و فرهنگ حاکم در روستا را به خوبی می شناسم و در شهر بزرگی چون تهران هم زندگی کرده ام می دانم که روستا نشینی چه عواقبی از لحاظ فرهنگی بر زندگی روزمره ما دارد.........می توانم تصدیق کنم روستائیان انقلابیون خوبی هستند ولی سیاستمداران خوبی نیستند........

علت اصلی این ادعای من بر می گردد به فرهنگ سنتی و خرافه ای روستا که اگرچه هم اکنون سواد دانشگاهی در آن زیاد شده است اما همچنان در چنبره چشم و هم چشمی های قبیلگی اش تاب می خورد..............مولوی در توصیف روستا می گوید »» ده مرو ده مرد را احمق کند. /عقل را بی نور و بی رونق کند. /قول پیغامبر شنو ای مجتبی./ گور عقل آمد وطن در روستا./ هر که را در رستا بود روزی و شام. /تا بماهی عقل او نبود تمام./

بهمین خاطر است که در حدیثی آمده است که هر کس روزی در ده بماند،یک ماه احمق می شود و اگر یکماه در ده بماند،عمری احمق خواهد ماند:” مَن سَکَنَ فِی القُری یوماً ، تَحَمَّقَ شهراً و مَن سَکَنی فِی القری شهرأ ، تَحَمَّقَ دَهرأ .”

این حدیث یک دلالت جامعه شناسانه ی قوی دارد که طبق آن هر چه محیط انسان کوچک تر باشد، افق های ذهنی او محدود تر خواهد بود. لذا خداوند سیر و سفر و تعقل و تدبر در حین این سیر و سفر را توصیه می کند......................................

در قرآن نیز ده (قریه) به جایی گفته میشود که افراد با ایمان حضور ندارند:
سوره یس وأضرب لهم مثلاً اصحاب القریة اذ جائها المرسلون ..میبینید که به یک شهر بزرگ (أنطاکیه) که اهالی آن کافرند میگوید ده (قریه) ولی چند آیه بعد وقتی در همین ده یک نفر (حبیب نجار) ایمان می آورد به آن می گوید شهر: و جاء من أقصا المدینة رجل یسعی قال یا قوم إتبعوا المرسلین .......................................................................

اگر از بعد تاثیر این کمپین در آینده سیاسی هاشمی نگاه کنیم باید گفت  ایجاد چنین کمپینی از سوی اصولگرایان و جناحهای قدرت ....یعنی کمپین روستایی انقلابی بیش از آنکه واقعی باشد.......و از سر درد اندیشی برای روستائیان باشد.............ضمیر موصوله اش به سمت انتخابات و نقش هاشمی در آینده نشانه رفته است............................اما باید گفت سبد رای و پایگاه اجتماعی و سیاسی هاشمی در انتخابات آتی نه بین روستائیان که در طبقه حاکمه شهری در تهران می باشد و اگر این کمپین برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی باشد..............راه به جائی نخواهد برد.

.هاشمی همیشه بعنوان نماد روستازاده دانشمند که به وزیری پیش پادشاه رفته ..شهره بوده است.................وانگهی بر سریر قدرت نشستن روستانشینان بطور ناخودآگاه باعث غلبه فرهنگ سیاسی روستائی که می توان از آن به روزمرگی، بدون آینده نگری، بدون برنامه ریزی، هرکی به هرکی و احساساتی اشاره کرد بر فرهنگ سیاسی کشور حاکم گردد..................

بهمین خاطر همچنان تاکید می کنم روستاییان سیاستمداران خوبی نبودند............................این را می توان در تاریخ مشاهده کرد........حداکثر انقلابیون خوبی بودند.......................بهمین خاطر آلت دست توده ای ها .....چریک های فدائی خلق ............مائویست ها..............قرار گرفتند................

/ 0 نظر / 65 بازدید