لنکرانی و باقی قضایا

انتخاب و تایید آقای باقری لنکرانی از سوی شورای فقهای جبهه پایداری(متشکل از آقایان مصباح یزدی، خوشوقت و صدیقی) اولین گام جدی از سوی یک تشکل اصولگرا برای رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری است. تاکنون بیشتر گام ها و استارت ها، گام های شخصی و انفرادی از سوی خود کاندیداها بوده است. بهمین خاطر این اعلان حضور تشکلی باید جدی تلقی شود. 

گذشته از اینکه روند تصمیم گیری در این تشکل چگونه است کاندیداتوری آقای لنکرانی از چند جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد:

اول اینکه تشکل نسبتا قوی و شناخته شده که سابقه برد در انتخابات ریاست جمهوری را دارد پشت سر وی قرار دارد. آقای مصباح در انتخابات 84 و 88 بر رقبای دیگر فائق آمد و آقای احمدی نژاد را بر اریکه قدرت راهنمائی کرد. البته در اینکه آیا از انتخاب سابق خود راضی هستند یا نیستند امری علیحده هست و چه کسی در این انتخاب ذبح شد نیز امری سوا است. مانند آن داستان گربه ای است که میگویند: حکیمی بر سر راهی می‌گذشت. دید پسر بچه‌ای گربه خود را در جوی آب می‌شوید. گفت: گربه را نشور، می‌میرد! بعد از ساعتی که از همان راه بر می‌گشت دید که بعله...! گربه مرده و پسرک هم به عزای او نشسته. گفت: به تو نگفتم گربه را نشور، می‌میرد؟ پسرک گفت: برو بابا، از شستن که نمرد، موقع چلاندن مرد!)

دوم اینکه آقای لنکرانی دارای چهره نسبتا خنثا در میان سیاسیون هست. این پرفسور دانشگاه هنوز بصورت جدی در معرض قضاوت گروههای سیاسی و رسانه ها  قرار نگرفته است زیرا هنوز هیچ سخن جدی سیاسی و اقتصادی نگفته است. هنوز هیچ واکنش مثبت یا منفی نسبت به این کاندیدا ایجاد نشده است زیرا فعالیت سیاسی جدی وی از زمان روی کار آمدن دولت نهم شروع شده بود. مانند آن شخصی است که پیش بهلول اظهار فضل نمود. بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاری؟ او گفت: چه کنم آب و گل مرا چنین سرشته‌اند، گفت: آب و گل تو را نیکو سرشته‌اند، اما لگد کم خورده است!) ایشان هنوز از سوی گروههای مختلف لگد نخورده است و معلوم نیست در آینده  در مقابل قضاوت های سرد و گرم دیگران چه واکنش هایی خواهد داشت.

سوم اینکه معلوم نیست معایب و مزایای وی نسبت به کاندیداهای دیگر که سابقه اجرائی و سیاسی قوی تری دارند چیست. او چگونه می تواند خود را بنمایاند و در یک کمپین انتخاباتی جدی عرض اندام کند. آیا گروه معرفی کننده وی سیاست خاص تبلیغاتی تهاجمی مانند احمدی نژاد را در دستور کار قرار داده است یا می خواهد براساس آنچه تبلیغات انفعالی نامیده می شود عمل کند. آیا وی از عهده این امر بر می آید؟ آیا وی از معایت دیگر کاندیداها مصون و دارای حسنات خاص و مخصوص به خود هست یا اینکه حرکت اش را می خواهد از انتقاد به احمدی نژاد و سیاست های وی شروع کند .... مثل داستان شریعتی می ماند که در خاطرات خود نوشته است:( کلاس پنجم بودم که در کلاس ما فردی بود که من از او متنفر بودم به سه دلیل اول آنکه کچل بود دوم آنکه سیگار می کشید و از همه بدتر آنکه در آن سن و سال زن داشت.

سالها بعد به طور اتفاقی او را در خیابان دیدم در حالی که کچل بودم ،سیگار می کشیدم و زن داشتم...)

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
حق جو

درسال حماسه سیاسی ودرانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مردم امید به زندگی ببخشد . چراکه بی تفاوتی دولتها باعث شده مسن ترها بخاطراینگه مبادا روزی برای امرارمعاش شرمنده فرزندان ویا دیگران شوندنسبت به آینده مضطرب ونگران باشند وجوانان نیز ازبیکاری به آینده بی علاقه ، افسرده ودچار روزمرگی وخمودگی شده باشند . ، پس اولا" برای سرپرستان خانوار حداقل بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت درنظر گرفته وبه حساب تامین اجتماعی واریزنماید وسهم افراد اختیاری باشد . دوما" برای جوانان بیکارمقرری ماهیانه درنظر بگیرد . متاسفانه نمایندگان مجلس هم تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده اند . به عبارتی مانند ملی شدن نفت وگازومنابع طبیعی، منابع انسانی یعنی آحادجامعه نیزملی اعلام بکند. زیرا آرامش حق ما ست. لطفا" جهت ادای دین به جامعه امروزی ونسل های آینده ،اطلاع رسانی کرده وبادیگران درمیان بگذارید.

جامه دران

مرحبا حاجی ...!