تکمله ای بر انتخابات: پیام ها و نشانه های آرای کردکوی، بندرترکمن و بندرگز

از 143 هزار نفر شرکت کننده در انتخابات حوزه کردکوی ، بندرترکمن و بندرگز و گمیشان، بنا به آمار اعلام شده رسمی تنها 30 هزار و اندی به نماینده فعلی اعتماد کردند و ترکیب آرا حاکی از آن است که 75 درصد مردم حوزه انتخابیه او را شایسته ورود به مجلس ندانسته اند.

بدور از تفصیل نویسی معمول و بصورت فهرست وار می خواهم پیام ها و نشانه های آرا’ ریخته شده را بیان کنم:

الف: بندرترکمن و گمیشان:‌

انتخابات در این بخش از حوزه ویژگی ها و شور و نشاط خاص خود را دارد. ترکیب آرا پیام هاغ و نشانه های زیر را هشدار می دهد:

1- نارضایتی مردم ترکمن از نماینده فعلی حتی در گمیشان که به گفته برخی ایشان در شهرستان شدن آن نقش عمده داشت.

2- عدم تاثیر تبلیغ دولتی : فرماندران و بخشداران این حوزه بصورت علنی با استفاده از ماشین فرمانداری تبلیغ به نفع نماینده را انجام می دادند ولی تاثیر چندانی نداشت

3- دمکراتیزه شدن ترکمن ها: ترکمن ها قواعد بازی دمکراتیک را خوب یاد گرفته اند و علیرغم آنکه انتظار می رفت در ساعات آخر یک پارچه شوند ولی بصورت جدی تا آخر ماندند.

4- پی گیری مطالبات از طریق مسالمت آمیز: ترکمن ها با شور و شتیاق وصف ناپذیر نشان دادند که برای پی گیری مطالبات خود به خرید رای و تبلیغات قومی روی نمی آورند و به داشته های خود تکیه می کنند و از همه مهمتر آنکه آن را از طرق دمکراتیک دنبال میکنند.

ب: کردکوی:

در کردکوی وضعیت متفاوت تر بود نشانه ها و پیام های انتخابات در این شهرستان را می تواند در گزاره های زیر جستجو کرد:

1- بالا رفتن خودباوری کردکوئی ها : کردکوئی ها هم شهرستان و هم روستاها به این خودباوری رسیدند و نشان دادند که اگر بخواهند می تواننند تعیین کننده ترین عنصر در عرصه انتخابات شوند

2- تقویت ناسیونالیسم : کردکوئی ها در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و یکی از پیام های انتخابات این بود که کردکوئی ها به خود و ظرفیت های خود اعتماد دارند و بجای اینکه خودشیفته باشند، بدنبال انتخاب اصلح هستند و یکی از دلایل آرای زیاد به یک کاندیدای کردکوئی را می تواند ر شایسته پنداشتن آن دانست.

3-از بین رفتن شکاف شهری- روستائی یا شکاف اصلاح طلب و اصولگرا: بصورت مرموز در طول این سالیان شکاف بین شهر و روستا در شیپور تفرقه دمیده می شد. اما خوشبختانه این انتخابات نشان داد که این شکاف رفع شدنی است و مهم تر آنکه شکاف اصلاح طلب و اصولگرا در این دوره از انتخابات نیز ترمیم شد و جایش را به وحدت و وفاق داد.

4- افسردگی : درصورت عدم توجه به مطالبات مردم کردکوی احتمال دپرس شدن مردم و واکنش سخت به انتخابات به صورت کلی نیز وجود دارد و

ج: بندرگز:

بندرگز بعنوان کانون تحولات سیاسی این حوزه در 10 سال اخیر نیز پیام های ویژه ای داشت:

1- نارضایتی از نماینده فعلی حتی در مسقط الراس: بندرگزی های نشان دادند که حتی اگر نماینده از خودشان باشد و نتواند مطالبات آنها را پی گیری کند روی خوش به او نشان نمی دهند.

2- نارضایتی از خویشاوند سالاری و تبارگرائی سیاسی: یکی از پیام های انتخابات این حوزه این است که مردم از سیطره خاندان ها و آل ها و بخصوص تمامیت خواهی آنان ناراضی هستند

3- تشتت در بندرگز به این زودی ها ترمیم شدنی نیست: نتایح این انتخابات نشان داد که تفرق و دو دستگی در بندرگز و دو قطبی بودن عباس محمدی - متکی در این انتخابات بیشتر شده و به این زودی ها ترمیم شدنی نیست و نخواهد بود.

4- سقوط اعتماد به نفس: بسیاری از نیروهای سیاسی بندرگز به این نتیجه رسیدند که توان مقاومت در برابر باندهای قدرت را ندارند و این امر در کوتاه مدت باعث سقوط اعتماد به نفس آنان می شود.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید