/ 4 نظر / 23 بازدید
شاهرخ

حاج عبدالرضا بپا! [چشمک]

شاهرخ

حاج عبدالرضا بپا!!! [چشمک]

رحمان

حالا متکی رای میاره یا نه؟ چطور پیش بینی میکنید؟ آقا رضا دیگه به ما سر نمیزنی؟ ما مخلص آقا رضا هستیما

امیررضا

جناب کمتر از ذره دیگه رفتی توی لیست انحرافیا مگه نمی خوای درآینده کاندیدا بشی؟