پیش بینی رای صد هزار نفری برای متکی از سوی زیباکلام

زیباکلام با اشاره به نام افرادی همچون باهنر، متکی و آل اسحاق در میان گزینه‌های جبهه پیروان خط امام و رهبری عنوان کرد: جبهه پیروان که این سه نفر را مطرح کرده است بهتر از هر کسی می‌داند که باهنر در بهترین شرایط ۵۰۰ هزار رای، متکی ۱۰۰ هزار رای و آل اسحاق به زحمت ۵۰ هزار رای بیشتر نخواهند داشت. بنابراین مطرح کردن نام افرادی که شانسی برای انتخابات ندارند، صرفا بازار گرمی خواهد بود.

http://fararu.com/fa/news/142529/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-650%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

/ 0 نظر / 20 بازدید