نگاهی به اولویت های اجرائی استان در سال 91

استاندار محترم گلستان در سخنانی اولویت های اجرایی استان در سال 91 را این گونه تشریح کرد.

 

1-  توجه ویژه به بخش کشاورزی است و مدیریت زمین ، آب و منابع و تقسیم زمین با استفاده از خط اعتباری 192 میلیارد و 700 میلیون تومانی


2- توجه به  آبیاری تحت فشار 


3- اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها 

4- اجرای 30 طرح مهم با عنوان مهر ماندگار در زمینه مسکن- اشتغال و فعالتر شدن شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر


بنظر می رسد: 

- در سیاهه اولویت های اجرائی استاندار محترم نامی از طرح های صنعتی بزرگ مانند پی گیری پتروشیمی و پالایشگاه گاز و طرح انتقال آب غرب مازندران و....  نیامده است.

- در اولویت های اشتغال استاندار محترم با توجه به اهمیت این بخش ، اشاره ای کلی به اشتغال کافی دانسته شده و با عدم اشاره به چگونگی اجرای آن و قطعا پاسخگوئی به آن بنظر می رسد این ترجیع بند مسئولین تنها بعنوان رفع تکلیف آمده است. شاید خود از همه می داند که کار سختی است....

- در اولویت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها انچه مبهم می نماید آن است که آیا اجرای هدفمندی یارانه ها که بعنوان اولویت آمده است آیا یک ابتکار استانی است یا اینکه کشوری بوده و آیا نیاز بوده که از آن بعنوان یک اولویت اجرائی در سال 91 نام برده شود؟

- از همه مهمتر آنچه که درا ین مصاحبه نیامده و نخواهد آمد آن است که آیا در پایان سال ایشان در جمع خبرنگاران استانی ، آنها را به زمین و زمان سوگند می دهد که ما که نتونستیم کاری در این خصوص بکنیم شما پی گیری کنید!!!!! 

/ 0 نظر / 52 بازدید