یک شوخی رئیس جمهوری که بسیار بسیار جدی هست....

دو خبر در هفته گذشته نظر خیلی ها را جلب کرده است.. بدون هر گونه تفسیری می آورم... خوانندگان خود مفسر خوبی هستند>>

خبر اول سخنان طنز گونه ولی بسیار بسیار جدی رئیس جمهوری در مورد بودجه نویسی مجلسی ها برای خودشان....

و دومی خبری که در شمال نیوز درخصوص اعتراض به اعتبارنامه یک منتخب شمالی و از همه مهمتر چند کامنت بسیار بسیار دردآوری که در پائین خبر از سوی بازدیدکنندگان نوشته شده است...

این کامنت ها نشان دهنده چیست؟؟؟

صحبت های آقای رئیس جمهوری را ببینید:

احمدی نژاد در پایان با بیان اینکه می خواهم یک شوخی هم با شما بکنم، اظهار داشت:

ای کاش مجلس همین جا می ماند(احتمالا ساختمان قدیم مجلس را می گوید). اینجا همه به هم نزدیک تر صمیمی تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ! و 200 میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته اند برای کار عمرانی مجلس،! خدا بده برکت! 135 میلیارد هم گذاشنه اند برای دفاتر نماینده ها! نفری 450 میلیون تومان! خدا به داد همه ما برسد!  

 

این چهارصدو پنجاه میلیون تومان... برای هزینه تنها دفاتر هر نماینده مجلس در شهرستان ها........!!!! 

 

اما خبر دوم در شمال نیوز.. آنچه اهمیت دارد کامنت های بازدیدکنندگانی است که درد دل کرده اند.....لطفا برید ببینید. .. قطعا احساس می شود مدیر محترم شمال نیوز بسیاری از کامنت ها را تایید نکرده است وگرنه..... 

/ 0 نظر / 18 بازدید