پندها و حکمت های یک سالک الی الله

ای سالک الی الله)
دستت از این عالم- که مزرعه آخرت است-
 

اگر کوتاه شد، دیگر کار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانی کرد
 
 
گاهی علم توحید انسان را به جهنم می فرستد،

گاهی علم عرفان انسان را به جهنم می رساند،

گاهی علم فقه انسان را به جهنم می فرستد،

گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم می فرستد،

با علم درست نمی شود، تزکیه می خواهد...
 
 
خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ شخصیتی پیدا کند....
 
 
 که خود را می بازد و خود را گم می کند

/ 0 نظر / 17 بازدید