نشاط سیاسی در استان گلستان

با مشاهده سیاهه ای از تحرکات سیاسی در استان گلستان و بخصوص شهرستان گرگان و جنب و جوشی که در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و فیسبوک وجود دارد ، این حجم از تبادل نظر و خبر و بازدیدهای سیاسی از چپ و راست در استان گلستان بسیار عجیب و البته شادی آفرین هست...........هم چهره های سیاسی کشوری و ملی اصلاح طلب و هم اصولگرا در ماههای گذشته به این استان رفت و آمد کردند..اما چه شده است که خوشبختانه بجز یک مورد استثنائی _ انتشار شب نامه یا بیانیه علیه  یدحسن خمینی- مورد مشابه حادثه شیراز برای مطهری در این استان بوجود نیامد. بنظر می رسد دلایل زیر می تواند تبیین کننده این نشاط سیاسی در استان گلستان باشد: :

1- اعتقاد سران و پیران دو طرف به تعامل: خوشبختانه علیرغم این که شاید این گونه تصور می رفت با جعل تهدید سید حسن خمینی از سوی گروهی...بنام انصارحزب الله، تشتتی در استان گلستان بوجود می آید ولی خوشبختانه پیران دوطرف از جمله فرزندان آقای طاهری که بنوعی میراث دار سیاسی پدرشان هستند از این گونه تحرکات حمایت نمی کنند. باید به این پختگی سیاسی آنها آفرین گفت. در جهت مقابل نیز همین گونه بوده است..

2- تاثیر تنوع قومی استان بر انعطاف گری سیاسی: خوشبختانه تنوع قومی در استان گلستان بیش از آنکه رنگ نژادی و مذهبی داشته باشد، بیشتر خود را در دو جریان عام سیاسی جایگیر کرده است. این عین توسعه سیاسی است. ترکمن ها و غیرترکمن ها بجای فریاد زدن مطالبات قومی خود، به این درک مشترک رسیده اند که می توان از طرق مسالمت آمیز سیاسی و تنها در بستر دو جریان کلی کشور یافت. البته این مسیر ناشی از اراده بزرگان مذهبی، سیاسی و قومی تراکمه در استان هست. نقش آقای نورمفیدی در این جا از اهمیت برخوردار است.

 3- نقش مهم دیگر را باید به ارگان های دولتی داد.  نقش پیران و لیدرهای دوطرف و خود مردم هم جهت با سیاست های دولت جدید نیز هست. ارگان های دولتی در این مسیر مدیریت ارزنده ای داشته اند. حضور بیش از 90 چهره سیاسی کشوری و ملی و مدیریت آن از سوی نهادهای سیاسی امنیتی بیشک کاری سخت و متضمن انعطاف پذیری بوده است. 

/ 1 نظر / 52 بازدید
یادداشتهای پراکنده آقامعلم

نظرات حضرت عالي بسبارعالي بودوحقيقي. سيدمحمدحسين حسيني( سيداحمد) كردكويي هاي مقيم تهران بزرك.