بیچاره مردمی قهرمان ندارند

از قدیم می شنیدیم و می خواندیم که برخی از مردم و بعضا روشنفکران ما این عبارت ها را تکرار می کردند که :

 بیچاره مردمی که نیاز به قهرمان دارند.... یا

بیچاره مردمی که قهرمانشان را ازدست بدهند

اما جدای از این بگومگوهای روشنفکری وقتی به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نگاه می کنی ناخودآگاه به این نتیجه می رسی که:

بیچاره مردمی که قهرمان ندارند...

..............

 

قلیان تو و کمان رستم،       این هر دو نمی‌توان کشیدن

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
حق جو

درسال حماسه سیاسی ودرانتخابات ریاست جمهوری ، مابه کسی رای می دهیم که به مردم امید به زندگی ببخشد . چراکه بی تفاوتی دولتها باعث شده مسن ترها بخاطراینگه مبادا روزی برای امرارمعاش شرمنده فرزندان ویا دیگران شوندنسبت به آینده مضطرب ونگران باشند وجوانان نیز ازبیکاری به آینده بی علاقه ، افسرده ودچار روزمرگی وخمودگی شده باشند . ، پس اولا" برای سرپرستان خانوار حداقل بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی سهم دولت درنظر گرفته وبه حساب تامین اجتماعی واریزنماید وسهم افراد اختیاری باشد . دوما" برای جوانان بیکارمقرری ماهیانه درنظر بگیرد . متاسفانه نمایندگان مجلس هم تاکنون هیچگونه اقدامی نکرده اند . به عبارتی مانند ملی شدن نفت وگازومنابع طبیعی، منابع انسانی یعنی آحادجامعه نیزملی اعلام بکند. زیرا آرامش حق ما ست. لطفا" جهت ادای دین به جامعه امروزی ونسل های آینده ،اطلاع رسانی کرده وبادیگران درمیان بگذارید.

جامه دران

سلام حاجی این روزها یادداشت ها وخبرهای ویژه ات که به سبک کیهان تنظیم میشود را کمتر فرصت می کنم که بخوانم اما به قول برادران خازبولاتف: رهرو آن نیست که گه تند و گهی کند رود،رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ...! یاشاسین تراختور ...[نیشخند]